Kleutermuziek

Muziek maken is goed voor de ontwikkeling! 

Deze cursus is niet alleen ontzettend leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van muzikale oren, motoriek, taal, samenwerking en creativiteit. En dat is natuurlijk mooi meegenomen!

De kinderen maken een begin met “Muzikale Vorming”. Door het zingen van liedjes, het spelen van muzikale spelletjes, te bewegen op muziek en door te luisteren naar- en zelf te spelen op kleine muziekinstrumenten gaat dit op een heel speelse manier. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast en veiligheid. 

 

De cursus “Kleutermuziek” is prima geschikt als vervolg op “Peutermuziek”.

 

In januari 2019 start er een cursus van 10 lessen.

De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 15.30 uur – 16.15 uur in lokaal 0.07 van de Lawei.

 

De cursus start met minimaal 8 en maximaal 15 kinderen.

De data van de Wintercursus 2019 zijn bekend!

kleuter
kleuter
kleuter
kleuter
kleuter
kleuter
kleuter
kleuter