Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind.

In deze cursus wordt niet alleen de muzikale ontwikkeling gestimuleerd, maar ook het zelfvertrouwen, de spraak- en taalvaardigheden, de motorische en sociale vaardigheden en de creativiteit.

Rond thema’s uit de belevingswereld van jonge kinderen gaan we

oude en nieuwe liedjes zingen, bewegen op muziek, luisteren

naar instrumenten en zelf spelen op kleine muziekinstrumenten.

Uitdagende materialen zorgen voor de nodige prikkels om de ontwikkeling, fantasie en enthousiasme te stimuleren.

Het is niet belangrijk of u mooi kunt zingen, noten kunt lezen of

een instrument bespeelt. Het gaat om het plezier dat u samen heeft tijdens

de muzikale activiteiten. Na afloop van elke les stuur ik de liedjes digitaal toe, zodat er thuis mee verder gegaan kan worden.

De cursus is geschikt voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar, samen met een ouder/verzorger. De lessen worden gegeven op de vrijdagochtend om 10.45 uur in de Lawei. De lessen duren 3 kwartier.

De cursus start met minimaal 6 en maximaal 10 kinderen. 

De wintercursus start zo snel mogelijk na de Lockdown!

U kunt zich nu inschrijven.

Peutermuziek

Muziek Compleet is aangesloten bij de

landelijke Stichting Muziek en het Jonge Kind.

Klik voor meer informatie op het logo.