top of page

Tarieven vanaf januari 2024:

Dwarsfluitlessen:

10-lessenkaart voor kinderen:        €185,00  (30 minuten per les, privé)

10-lessenkaart voor volwassenen: €215,00  (30 minuten per les, privé)

10-lessenkaart voor volwassenen: €322,50  (45 minuten per les, privé)

AMV-Lessen:

10-lessenkaart: €185,- (30 minuten per les, privé)

Het is ook mogelijk om met 2 leerlingen tegelijk les te krijgen. Dan gelden er andere tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Muziek op Schoot en Peutermuziek:

Kijk voor de tarieven op de pagina "Cursusdata".

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal lessen per cursus, maar het komt

neer op €11,- per les voor kind en volwassene.

Scholen en Kindercentra:

Muziek Compleet hanteert een uurprijs van € 85,- exclusief reiskosten.

Dit is inclusief voorbereidingstijd, reistijd en het gebruik van instrumenten en materialen.

Kindervoorstelling en Babyconcert:

Wij vragen van maandag t/m vrijdag €230,- per voorstelling of concert,

exclusief reiskosten.

Weekendtarief (zaterdag en zondag) €275,- per voorstelling of concert, exclusief reiskosten.

 

Voor kinderen voor wie de lessen te duur zijn, is er een mogelijkheid om via

het Jeugdfonds Cultuur Friesland een tegemoetkoming in de kosten te krijgen:


Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of instelling voor actieve kunstbeoefening.

In Nederland zijn ruim 400.000 kinderen die om financiële

redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken. 

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Als docent kan ik voor u een aanvraag indienen! Laat het mij weten als u hier gebruik van wilt maken!

images.png
bottom of page