top of page

Tarieven vanaf januari 2024:

Dwarsfluitlessen:

10-lessenkaart voor kinderen:        €180,- (30 minuten per les, privé)

(Vanaf 1 september 2024 kost een 10-lessenkaart voor kinderen €185,-)

10-lessenkaart voor volwassenen: €210,- (30 minuten per les, privé)

(Vanaf 1 september 2024 kost deze 10-lessenkaart voor volwassenen €215,-)

10-lessenkaart voor volwassenen: €315,- (45 minuten per les, privé)

(Vanaf 1 september 204 kost deze 10-lesskaart voor volwassenen €322,50)

AMV-Lessen:

10-lessenkaart: €180,- (30 minuten per les, privé)

(Vanaf 1 september 2024 kost een 10-lessenkaart voor AMV lessen €185,-)

Het is ook mogelijk om met 2 leerlingen tegelijk les te krijgen. Dan gelden er andere tarieven: 

2 Leerlingen 30 minuten: €11,- per leerling per les (10-lessenkaart: €110,-)

2 Leerlingen 45 minuten: €16,50 per leerling per les (10-lessenkaart: €165,-)

 

Muziek op Schoot en Peutermuziek:

Kijk voor de tarieven op de pagina "Cursusdata".

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal lessen per cursus, maar het komt

neer op €11,- per les voor kind en volwassene.

Scholen en Kindercentra:

Muziek Compleet hanteert een uurprijs van € 80,- exclusief reiskosten.

(Vanaf 1 september 2024 wordt dit tarief verhoogd naar €85,-)

Dit is inclusief gebruik van instrumenten, materialen en voorbereidingstijd.

Kindervoorstelling:

Wij vragen €230,- per voorstelling, exclusief reiskosten.

 

Voor kinderen voor wie de lessen te duur zijn, is er een mogelijkheid om via

het Jeugdfonds Cultuur Friesland een tegemoetkoming in de kosten te krijgen:


Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of instelling voor actieve kunstbeoefening.

In Nederland zijn ruim 400.000 kinderen die om financiële

redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken. 

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Als docent kan ik voor u een aanvraag indienen! Laat het mij weten als u hier gebruik van wilt maken!

images.png
bottom of page