Spelen met Muziek

Vanaf september 2021 biedt Muziek Compleet de nieuwe cursus

"Spelen met Muziek" aan.

Deze cursus van 10 lessen, is geschikt voor kinderen van groep 3.

In deze lessen maken de kinderen spelenderwijs

kennis met de muzieknotatie en met diverse ritmes die nodig zijn om

muziek te kunnen lezen en te vertalen naar muziek maken op een instrument.

Het zijn lessen met veel beweging en beleving.

De cursus is een vervolg op de Kleutermuzieklessen, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Na deze lessen kunnen de kinderen doorstromen naar de AMV lessen ( Algemene Muzikale Vorming ).